Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματός μας και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτού καθορίζεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.kontzamichalis.com, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και κατ’επέκταση συμφωνήσει με τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, συνεπάγεται την αποδοχή τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη μίας μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό τηλεφώνου σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.α. Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.). Τα ευαίσθητα στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL/TLS, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές και συνολικά για την περιήγησή σας.
Το πρωτόκολλο SSL/TLS είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL/TLS επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL/TLS, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Eπιφυλασσόμαστε του δικαιώματός του να αναπροσαρμόσουμε με οποιονδήποτε τρόπο τις τιμές των προϊόντων.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να ανανεώσουμε τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να ενημερώνουμε το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρου αυτούς.